Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Ustawa przewiduje powierzenie zadań ustawowych realizowanych dotychczas przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorców Pełnomocnikowi Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. Ponadto zakłada umożliwienie udzielenia w 2020 r. kołom gospodyń wiejskich pomocy finansowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Pomoc ta będzie przyznawana w drodze decyzji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito