Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Ustawy uchwalone przez Sejm

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Ustawa wprowadza szereg zmian w przepisach dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego. Najważniejszą zmianą jest podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Ponadto ustawa przewiduje rozwiązania mające na celu doprecyzowanie regulacji budzących wątpliwości interpretacyjne w zakresie m.in. procedury uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, zasad sporządzania projektu budowlanego czy stwierdzenia nieważności decyzji

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito