Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

inicjatywy ustawodawcze

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Wyrok TK  z dnia 11 grudnia 2018 r.

Sygn. akt S 7/18.
W projekcie nowelizacji ustawy proponuje się zniesienie limitu kosztów procesu, jakie mogą być przyznane stronie, która wygra sprawę, a która działała w postępowaniu samodzielnie lub wraz z pełnomocnikiem niebędącym profesjonalnym zastępcą procesowym.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito