Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

23. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

20, 21 i 22 lipca 2016 r.

 

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.I

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.II

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.III

retransmisja  2 dnia posiedzenia cz. IV

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. V

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. I

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. II

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz.III

 

1.
Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym Senat w dniu 21 lipca 2016 r. wprowadził poprawki (27) do ustawy
Druki senackie: 242242 A242 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 242uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym.

druki sejmowe nr 558, do druku nr 558, 693, do druku nr 693

druki senackie nr 242, 242 A


Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ma zastąpić aktualnie obowiązującą ustawę regulującą status i zasady działania Trybunału Konstytucyjnego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 7 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 sierpnia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 lipca 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz KomisjiUstawodawczej w tej sprawie odbyło się 14 lipca 2016 r. Komisje nie zakończyły prac nad ustawą.

Kolejne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2016 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (32) do ustawy (druk nr 242 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy oraz o wprowadzenie poprawek do ustawy(druk nr 242 A).

Sprawozdawcami mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu w tej sprawie będą: senator Piotr Zientarski (wniosek o odrzucenie ustawy oraz o wprowadzenie poprawek)oraz senator Jan Rulewski (wniosek o wprowadzenie poprawki).

2.
Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r. Senat w dniu 21 lipca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 645676
Druki senackie: 234234 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 234uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Czarnogóry, podpisanego w Brukseli dnia 19 maja 2016 r.

druki sejmowe nr 645, 676

druki senackie nr 234, 234 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.
 

Przystąpienie Czarnogóry do NATO spowoduje rozciągnięcie gwarancji bezpieczeństwa Sojuszu na kolejne państwo Bałkanów Zachodnich, poszerzając tym samym obszar bezpieczeństwa i stabilności w Europie.
 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 6 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 sierpnia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 8 lipca 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Obrony Narodowej,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 234 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Ryszard Majer.

3.
Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 21 lipca 2016 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 600do druku nr 600687687 A
Druki senackie: 240240 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 240uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 600, do druku nr 600, 687, 687-A

druki senackie nr 240, 240 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ustawa ma na celu ustalenie minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących pracę na podstawie określonych umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. Wnioskodawcy zakładają uzyskanie pozytywnych zmian na rynku pracy przez przeciwdziałanie nadużywaniu umów cywilnoprawnych oraz wprowadzenie ochrony osób otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.
 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 7 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 8 lipca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2016 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 240 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.

4.
Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych Senat w dniu 21 lipca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 227227 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 227uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

druki sejmowe nr 557, do druku nr 557, 643, 643-A

druk senacki nr 227, 227 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

 

Ustawa określa formy aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Wprowadza możliwość opodatkowania przedsiębiorców okrętowych nowym zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji (zryczałtowany podatek ma wynosić 1% podstawy opodatkowania). Ustawa przewiduje także m.in. rozszerzenie katalogu jednostek pływających, dla których budowy i wyposażenia zastosowanie będzie miała stawka podatku VAT – 0% oraz możliwość wyboru przez przedsiębiorcę między CIT lub PIT, a ww. zryczałtowanym podatkiem.
 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 6 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 sierpnia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 8 lipca 2016 r. skierował ustawę do:

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

- Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2016 r. 

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 227 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Grzegorz Peczkis.

5.
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Senat w dniu 21 lipca 2016 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy
Druki sejmowe: 670do druku nr 670do druku nr 670675
Druki senackie: 230230 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 230uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
druki sejmowe nr 670, 675

druki senackie nr 230, 230 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa zakłada m.in.: rozszerzenie kompetencji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wykonywanie zadań w zakresie wspierania wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej oraz w zakresie tzw. pomocy technicznej. Ponadto  ustawa określa limit środków, które mogą być przyznane w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 6 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 sierpnia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 8 lipca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2016 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (8) do ustawy (druk nr 230 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Przemysław Błaszczyk.

6.
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Senat w dniu 21 lipca 2016 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy
Druki senackie: 229229 A229 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 229uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

druki sejmowe nr 432, do druku nr 432, 652, 652-A

druki senackie nr 229, 229 A, 229 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa wprowadza zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów osobom poniżej 18 roku życia oraz sprzedaży takich wyrobów na odległość. Ponadto ogranicza się miejsca palenia e-papierosów oraz możliwości w zakresie reklamy i promocji wyrobów tytoniowych oraz wyrobów powiązanych (e-papierosy, pojemniki zapasowe). Ustawa zakazuje także wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych o charakterystycznym aromacie oraz zawierających dodatki określone w ustawie. Wprowadza się również nowe ostrzeżenia zdrowotne na opakowaniach wyrobów tytoniowych oraz wyrobów powiązanych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 6 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 8 lipca 2016 r. skierował ustawę do:

- Komisji Zdrowia,

- Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2016 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (8) do ustawy (druk nr 229 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Czudowska.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2016 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (8) do ustawy (druk nr 229 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Margareta Budner.

7.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 21 lipca 2016 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki senackie: 246246 A246 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 246uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 653, do druku nr 653, 694

druki senackie nr 246, 246 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu uszczelnianie systemu koncesyjnego poprzez m.in. przywrócenie obowiązku posiadania koncesji na obrót benzyną lotniczą, wprowadzenie nowego rodzaju koncesji na przeładunek paliw ciekłych. Ponadto ustawa nakłada nowe zadania na Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz wyposaża go w nowe instrumenty kontrolne.
 

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 19 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 20 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 20 lipca 2016 r. skierował ustawę do  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 21 lipca 2016 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 246 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek.

8.
Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Senat w dniu 21 lipca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie pana Jarosława Szarka na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Druki senackie: 253
Uchwała: 253uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

druki sejmowe 726, 731

druk senacki nr 253
 

Sejm podjął uchwałę na 23. posiedzeniu w dniu 21 lipca 2016 r. i powołał pana Jarosława Szarka na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
 

Uchwała Sejmu w tej sprawie została przekazana do Senatu w dniu 21 lipca 2016 r.

9.
Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece Senat w dniu 22 lipca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 673do druku nr 673do druku nr 673688688 A
Druki senackie: 233233 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 233uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

druki sejmowe nr 673, do druku nr 673, 688, 688-A

druk senacki nr 233, 233 A
 

Był to poselski projekt ustawy.

.

Ustawa zmierza do wyeliminowania niektórych ograniczeń w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi wprowadzonych ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa o zmianie niektórych ustaw.
 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 6 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 sierpnia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 8 lipca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 14 lipca 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 233 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Jerzy Chróścikowski.

10.
Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 22 lipca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 642do druku nr 642657657 A
Druki senackie: 239239 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 239uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 642, do druku nr 642, 657, 657-A

druki senackie nr 239, 239 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa dokonuje zmiany w strukturze działu administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, polegającej na dookreśleniu, że w zakresie spraw należących do tego działu znajdują się sprawy rewitalizacji (nie tylko rewitalizacji budownictwa jak ma to miejsce obecnie), z wyłączeniem spraw wynikających z realizacji polityki regionalnej w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych społecznie i gospodarczo.


 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 7 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 11 lipca 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Infrastruktury,

─  KomisjiSamorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2016 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 239 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Jacek Włosowicz.

.

11.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego Senat w dniu 22 lipca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 545do druku nr 545do druku nr 545649
Druki senackie: 226226 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 226uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

druki sejmowe nr 545, do druku nr 545, 649

druki senackie nr 226, 226 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 

Nowelizacja obejmuje: przyznanie pracownikom urzędu stanu cywilnego uprawnień do przenoszenia do rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych w papierowych księgach stanu cywilnego, wprowadzenie administracyjnego trybu unieważniania aktów stanu cywilnego oraz wzmianek dodatkowych błędnie sporządzonych, umożliwienie wydawania do 1 września 2021 r. odpisów aktów stanu cywilnego nowego wzoru sporządzonych w księgach stanu cywilnego z wykorzystaniem danych zgromadzonych w aplikacjach wspierających rejestrację stanu cywilnego, prowadzonych w urzędach przed wdrożeniem centralnego rejestru stanu cywilnego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 6 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 sierpnia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 8 lipca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 226 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Arkadiusz Grabowski.

12.
Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji Senat w dniu 22 lipca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 659do druku nr 659do druku nr 659674674 A
Druki senackie: 232232 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 232uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

druki sejmowe nr 659, do druku nr 659, 674, 674-A

druki senackie nr 232, 232 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu optymalizację korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Reprywatyzacji. Ustawa pozwoli na realizację porozumień zawieranych przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego w sprawie dotacji celowych na ich rzecz przeznaczonych na dofinansowanie zaspokajania przez te jednostki roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa poprzez wypłatę świadczeń wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia. W myśl nowych przepisów minister właściwy do spraw Skarbu Państwa uzyska możliwość sfinansowania nabycia przez Skarb Państwa akcji spółek publicznych ze środków Funduszu. Ponadto minister właściwy do spraw Skarbu Państwa będzie mógł w 2016 r. przeznaczyć kwotę 30 mln na podwyższenie kapitał zakładowego Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. oraz spółek radiofonii regionalnej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 6 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 8 lipca 2016 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

─  KomisjiSamorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2016 r. 

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 232 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy(druk nr 232 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu w tej sprawie będzie senator Mieczysław Augustyn.

 

13.
Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej Senat w dniu 22 lipca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 615.pdf615615-002.pdf691.pdfdo druku nr 615691-a.pdf
Druki senackie: 231231 A231 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 231uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej.

druki sejmowe nr 615, do druku nr 615, 691, do druku nr 691, 691-A

druki senackie nr 231, 231 A
 

Były to rządowy projekty ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa wprowadza nowy podatek o charakterze przychodowym od sprzedaży detalicznej obciążający sprzedawców detalicznych. Podstawę opodatkowania stanowić będzie osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł. Proponuje się zróżnicowanie stawek podatku w zależności od wysokości osiągniętego ponad tę kwotę przychodu, tj.: 0,8% od nadwyżki przychodu w wysokości powyżej 17 mln zł do 170 mln zł miesięcznie i 1,4% od nadwyżki przychodu ze sprzedaży przekraczającej 170 mln zł miesięcznie.
 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 6 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 sierpnia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 8 lipca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2016 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 231 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Grzegorz Bierecki.

 

 

14.
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 22 lipca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 238238 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 238uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 648, do druku nr 648, 658

druki senackie nr 238, 238 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Głównym celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań dotyczących uproszczenia oraz przyspieszenia prac związanych z przygotowaniem oraz wykonaniem kolejowych inwestycji infrastrukturalnych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 7 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 11 lipca 2016 r. skierował ustawę do:

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2016 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 238 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Wiesław Dobkowski.

15.
Ustawa o zmianie ustawy o sporcie Senat w dniu 22 lipca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 628do druku nr 628do druku nr 628664
Druki senackie: 235235 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 235uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie.

druki sejmowe nr 628, do druku nr 628, 664

druki senackie nr 235, 235 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu podwyższenie maksymalnej wysokości nagród pieniężnych przyznawanych przez Ministra Sportu i Turystyki za wybitne osiągnięcia sportowe.
 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 6 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 8 lipca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 235 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Andrzej Kamiński.

16.
Ustawa o zmianie ustawy o sporcie Senat w dniu 22 lipca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 7 lipca 2016 r. bez poprawek
Druki senackie: 241241 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 241uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o sporcie.

druki sejmowe nr 627, do druku nr 627, 663, 663-A

druki senackie nr 241, 241 A

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa dostosowuje prawo krajowe do Światowego Kodeksu Antydopingowego poprzez m.in. zmianę definicji dopingu oraz wprowadzenie reguły, że sprawy związane z realizacją odpowiedzialności dyscyplinarnej za stosowanie dopingu realizuje Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 7 lipca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 lipca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 sierpnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 8 lipca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 241 A).

Sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Andrzej Wojtyła.

17.
Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2015 roku Senat w dniu 22 lipca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – Senat odrzucił Sprawozdanie
Druki senackie: 139139 S139 X
Uchwała: 139uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2015 roku.

druki senackie nr 139, 139 S
 

Sprawozdanie zostało przekazane do Senatu w dniu 31 marca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 kwietnia 2016 r. skierował Sprawozdanie do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 5 lipca 2016 r.  

Komisja wnosi o odrzucenie sprawozdania (druk nr 139 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.

18.
Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Senat w dniu 22 lipca 2016 r. powołał panią Teresę Bochwic do składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Druki senackie: 222222 O
Uchwała: 222uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

druki senackie nr 222, 222 O
 

Kadencja powołanego przez Senat członka KRRT wygasa z upływem 4 sierpnia 2016 r.

Marszałek wyznaczył termin na składanie wniosków w sprawie powołania członka KRRT do 5 lipca br.

W wyznaczonym terminie zostały zgłoszone kandydatury:

-    pani Teresy Bochwic,

-    pana Janusza Rajmunda Daszczyńskiego.
 

Marszałek Senatu w dniu 7 lipca 2016 r. skierował wnioski w sprawie powołania członka KRRT do Komisji Kultury i Środków Przekazu w celu zaopiniowania.

 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 19 lipca 2016 r.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała kandydaturę pani Teresy Bochwic.

Komisja negatywnie zaopiniowała kandydaturę pana Janusza Rajmunda Daszczyńskiego (druk nr 222 O).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.

.

.

19.
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych Podczas dyskusji w dniu 22 lipca 2016 r. zostały zgłoszone poprawki do projektu ustawy i Senat skierował projekt do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
Druki senackie: 5959 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

druki senackie nr 59, 59 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Rulewski.
 

Projekt zmierza do zwiększenia wysokości świadczenia określonego w ustawie do poziomu połowy najniższej emerytury oraz zakłada zmianę progów dochodowych warunkujących możliwość przyznania tego świadczenia. Ponadto projekt tworzy Radę do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych
z Powodów Politycznych działającą przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jako organ opiniodawczo-doradczy.
 

Marszałek Senatu w dniach 24 i 30 grudnia 2015 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.


Posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyły się 8 marca oraz 15 i 28 czerwca 2016 r. 

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 59 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito