Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Posiedzenia

5. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

17 i 18 grudnia 2015 r.

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 3

1.
Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 16 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 65102102 A
Druki senackie: 2929 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 029uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015.

druki sejmowe nr 65, 102

druki senackie 29, 29 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa zmierza do zmiany tegorocznej ustawy budżetowej w związku ze stwierdzonymi niedoborami po stronie dochodów budżetu państwa. W tym celu dokonuje się zmniejszenia poziomu wydatków przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu deficytu budżetu państwa (ustalonego na dzień 31 grudnia 2015 r.).
 

Sejm uchwalił ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 stycznia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 grudnia 2015 r. skierował ustawę do komisji senackich celem przygotowania opinii komisji w tej sprawie.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 grudnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 17 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 29 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.

2.
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 16 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 66100
Druki senackie: 3030 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 030uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

druki sejmowe nr 66, 100
druki senackie nr 30, 30 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa jest ściśle związany z nowelizacją tegorocznej ustawy budżetowej i zmierza do ograniczenia wydatków w częściach: Obrona narodowa, Gospodarka, Łączność oraz Budżety wojewodów.
 

Sejm uchwalił ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 stycznia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 grudnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 30 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.

3.
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 16 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 67101
Druki senackie: 3131 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 031uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016.

druki sejmowe nr 67, 101
druki senackie nr 31, 31 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa jest ściśle związany z projektem ustawy budżetowej na rok 2016. Zmierza do dostosowania regulacji prawnych zawartych w wybranych ustawach pod kwoty wydatków ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok.
 

Sejm uchwalił ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 stycznia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 grudnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 31 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.

4.
Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 10 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 72do druku nr 7291
Druki senackie: 2626 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 026uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych.

druki sejmowe nr 72, do druku nr 72

druki senackie nr 26, 26 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa ma na celu modyfikację formuły stabilizującej reguły wydatkowej, umożliwienie zwiększenia limitu wydatkowego w przypadku przewidywanej realizacji w roku budżetowym istotnych działań jednorazowych i tymczasowych oraz wprowadzenie zmian porządkujących (doprecyzowujących).
 

Sejm uchwalił ustawę na 4. posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 stycznia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 grudnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 26 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.

5.
Ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 16 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 76113
Druki senackie: 3232 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 032uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

druk sejmowy nr 76, 113

druki senackie 32, 32 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa zmierza do przesunięcia terminu wejścia w życie części przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269 i 1513). Zgodnie z projektem mają one wejść w życie z dniem 1 lipca 2016 r., a nie jak to pierwotnie przyjęto – z dniem 1 stycznia 2016 r. Przewiduje możliwość powierzenia prowadzenia niektórych spraw przez Naczelnika urzędu skarbowego jednostce samorządu terytorialnego. Ponadto wprowadza modyfikacje dotyczące interpretacji indywidualnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 stycznia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 grudnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 16 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 32 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.

6.
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 16 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 68do druku nr 6894
Druki senackie: 3333 A33 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 033uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 68, do druku nr 68, 94

druki senackie 33, 33 A, 33 B

 

Był to poselski projekt ustawy. 

 

Głównym celem projektowanej ustawy jest przesunięcie terminu uruchomienia zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, budowanego w ramach projektu CEPiK 2.0. Jest to związane z niedostatecznym dostosowaniem użytkowników do jego wdrożenia. Ustawa, która stworzyła ramy prawne miała wejść w życie z dniem 4 stycznia 2016 r., jednakże niezbędne jest wskazanie nowego terminu, tj. 1 stycznia 2017 r.

Sejm uchwalił ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r.

 

Do Senatu została przekazana w dniu 16 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 stycznia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 grudnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

─  Komisji Infrastruktury

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 16 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 33 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 17 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 33 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

7.
Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 16 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 71do druku nr 71do druku nr 7195
Druki senackie: 3434 A
Uchwała: 034uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

druki sejmowe nr 71, do druku nr 71, 95

druki senackie 34, 34 A

 

Był to poselski projekt ustawy. 

Ustawa zmierza do przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. poz. 1433). Zgodnie z projektem ustawa ta ma wejść w życie z dniem 1 maja 2016 r., a nie jak to pierwotnie przyjęto – z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 stycznia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 grudnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 17 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 34 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Chróścikowski.

8.
Ustawa zmianiająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 16 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 73do druku nr 73118
Druki senackie: 3939 A39 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 039uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 73, do druku nr 73, 118

druki senackie 39, 39 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa ma na celu umożliwienie wydłużenia okresu na jaki mogą zostać przedłużone umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych w poszczególnych zakresach, na okres nie dłuższy niż do 30 czerwca 2017 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 stycznia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 grudnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 17 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 39 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.

9.
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 16 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 749090 A
Druki senackie: 3535 A35 B35 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 035uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

druki sejmowe nr 74, 90, 90-A

druki senackie 35, 35 A, 35 B

 

Ustawa ma na celu zapewnienie najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycie kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który wymaga opróżnienia.

 

Sejm uchwalił ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 stycznia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 grudnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

─  Komisji Infrastruktury

 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 16 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 35 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 17 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 35 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.

10.
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 16 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 104110110 A
Druki senackie: 3838 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 038uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 104, 110, 110-A

druki senackie 38, 38 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa ma na celu przesunięcie wejścia w życie przepisów ustawy o ochronie przyrody, które wprowadzają wymóg uzyskania zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska na działania w stosunku do dziko występujących gatunków podlegających ścisłej ochronie.

Sejm uchwalił ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 stycznia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 grudnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.

 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 16 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 38 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając.

11.
Wybór senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa
Druki senackie: 222822/28 O
Uchwała: 02228uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Wybór senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa.

druki senackie nr 22, 28, 22/28 O
 

Zgodnie z art. 187 ust. 1 pkt 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Senat wybiera spośród senatorów dwóch członków Krajowej Rady Sądownictwa na okres czterech lat.
 

Marszałek Senatu ustalił termin na składania wniosków w sprawie wyboru senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa od dnia 13 listopada do dnia 30 listopada 2015 r.
W terminie tym do Marszałka Senatu zostały złożone wnioski dotyczące następujących kandydatów:

-      senatora Bohdana Paszkowskiego,

-      senatora Rafała Ambrozika.
 

Marszałek Senatu w dniu 1 grudnia 2015 r. skierował wnioski w sprawie w/w kandydatów w celu zaopiniowania do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

W związku z wyborem senatora Bohdana Paszkowskiego na wojewodę podlaskiego jego mandat senatorski wygasł. Tym samym wniosek w sprawie jego kandydatury stał się  bezprzedmiotowy.
 

Marszałek Senatu przywrócił termin na składanie wniosków w sprawie wyboru senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa do dnia 11 grudnia br.
 

W terminie tym do Marszałka Senatu zostały złożone wnioski dotyczące następujących kandydatów:

-      senatora Stanisława Gogacza,

-      senatora Piotra Zientarskiego.
 

Marszałek Senatu w dniu 14 grudnia 2015 r. skierował wnioski w sprawie w/w kandydatów w celu zaopiniowania do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie zaopiniowania zgłoszonych kandydatur odbyło się 16 grudnia 2015 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała kandydatury senatora Rafała Ambrozika oraz senatora Stanisława Gogacza.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.

12.
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza
Druki senackie: 2121 S
Uchwała: 021uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza.

druki senackie nr 21, 21 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senatorJan Maria Jackowski.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 listopada 2015 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 10 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 21 S).

Sprawozdawcąkomisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.

13.
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 45. rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie 45. rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu
Druki senackie: 4141 S
Uchwała: 041uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 45. rocznicy tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu.

druki senackie nr 41, 41 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Bogdan Klich.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 grudnia 2015 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 17 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 41 S).

Sprawozdawcąkomisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.

14.
Drugie czytanie projektu uchwały w 10. rocznicę złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. podjął uchwałę w 10. rocznicę złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
Druki senackie: 4242 S
Uchwała: 042uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 10. rocznicę złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

druki senackie nr 42, 42 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Michał Seweryński.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 grudnia 2015 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 17 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 42 S).

Sprawozdawcąkomisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.

15.
Zmiany w składzie komisji senackich Senat w dniu 18 grudnia 2015 r. nie podjął uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Druki senackie: 40
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackich.

druk senacki nr 40

 

Posiedzenie Komisji  Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 17 grudnia 2015 r.

Komisja przygotowała wniosek w tej sprawie (druk nr 40).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Sławomir Rybicki.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito