Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Posiedzenia

Posiedzenie: 64. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 1 dzień
Wróć do porządku obrad
Głosowania z dnia następnego
Nr głosowania Temat głosowania Wyniki głosowania
1
Wniosek formalny

imienne
wersja do druku
kluby i koło
2
Wniosek formalny

imienne
wersja do druku
kluby i koło
3
Wniosek formalny

imienne
wersja do druku
kluby i koło
4
Wniosek formalny

imienne
wersja do druku
kluby i koło
5
Wniosek formalny

imienne
wersja do druku
kluby i koło
6
Wniosek formalny
imienne
wersja do druku
kluby i koło
7
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

imienne
wersja do druku
kluby i koło
8
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito