Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Posiedzenia

Posiedzenie: 18. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień
Wróć do porządku obrad
Głosowania z dnia poprzedniego
Nr głosowania Temat głosowania Wyniki głosowania
2
Ustawa o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Chorwacji dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
3
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
4
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Poprawka 1,4-6,8-13, 22

imienne
wersja do druku
kluby i koło
5
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Poprawka 2, 7, 15, 17,-19, 21, 24, 25

imienne
wersja do druku
kluby i koło
6
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Poprawka 3

imienne
wersja do druku
kluby i koło
7
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Poprawka 14, 16, 20, 23

imienne
wersja do druku
kluby i koło
8
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

imienne
wersja do druku
kluby i koło
9
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Poprawka 1

imienne
wersja do druku
kluby i koło
10
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Poprawka 2, 3

imienne
wersja do druku
kluby i koło
11
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Poprawka 4

imienne
wersja do druku
kluby i koło
12
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Poprawka 5

imienne
wersja do druku
kluby i koło
13
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Poprawka 6,7,15,16,19-21, 24-35,39-42

imienne
wersja do druku
kluby i koło
14
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Poprawka 8, 10, 12, 23, 36

imienne
wersja do druku
kluby i koło
15
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Poprawka 9

imienne
wersja do druku
kluby i koło
16
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Poprawka 17

imienne
wersja do druku
kluby i koło
17
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

imienne
wersja do druku
kluby i koło
18
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka

imienne
wersja do druku
kluby i koło
19
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

imienne
wersja do druku
kluby i koło
20
Ustawa o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
21
Ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

Poprawka

imienne
wersja do druku
kluby i koło
22
Ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

imienne
wersja do druku
kluby i koło
23
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

imienne
wersja do druku
kluby i koło
24
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

imienne
wersja do druku
kluby i koło
25
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

imienne
wersja do druku
kluby i koło
26
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 4

imienne
wersja do druku
kluby i koło
27
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 5

imienne
wersja do druku
kluby i koło
28
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

imienne
wersja do druku
kluby i koło
29
Ustawa o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy - Prawo pocztowe

Wniosek o odrzucenie ustawy

imienne
wersja do druku
kluby i koło
30
Ustawa o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy - Prawo pocztowe

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

imienne
wersja do druku
kluby i koło
31
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Wniosek o przyjęcie projektu

imienne
wersja do druku
kluby i koło
32
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1, 2, 4, 5

imienne
wersja do druku
kluby i koło
33
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3,6,7,10,14,15,18,19,22-26

imienne
wersja do druku
kluby i koło
34
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 8

imienne
wersja do druku
kluby i koło
35
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 9

imienne
wersja do druku
kluby i koło
36
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 11, 13

imienne
wersja do druku
kluby i koło
37
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 12

imienne
wersja do druku
kluby i koło
38
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 16

imienne
wersja do druku
kluby i koło
39
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 17

imienne
wersja do druku
kluby i koło
40
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 20

imienne
wersja do druku
kluby i koło
41
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 21

imienne
wersja do druku
kluby i koło
42
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 27

imienne
wersja do druku
kluby i koło
43
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 28

imienne
wersja do druku
kluby i koło
44
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

imienne
wersja do druku
kluby i koło
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito