Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Opinie i ekspertyzy

nr,
wersja pdf
Tytuł Autor do druku,
inne informacje
Opinia do ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (druk nr 620) 620o.pdf

Opinia do ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (druk nr 620) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku nr 620
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druk nr 619) 619o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druk nr 619) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku nr 619
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detaliczne (druk nr 618) 618o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detaliczne (druk nr 618) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku 618
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw (druk nr 617) 617o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw (druk nr 617) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 617
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004–2017” (druk nr 616) 616o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004–2017” (druk nr 616) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do durku nr 616
Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r. (druk nr 609) 609o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji między Wspólnotą Europejską a Ukrainą, sporządzonej w Luksemburgu dnia 18 czerwca 2007 r., podpisanego w Warszawie dnia 24 kwietnia 2017 r. (druk nr 609) Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
do druku 609
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druk nr 608) 608o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druk nr 608) Maciej Telec
Biuro Legislacyjne
do druku 608
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 607) 607o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 607) Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
do druku 607
Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. (druk nr 606) 606o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. (druk nr 606) Szymon Giderewicz
Biuro Legislacyjne
do druku 606
Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (druk nr 605) 605o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (druk nr 605) Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
do druku 605
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (druk nr 604) 604o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (druk nr 604) Bożena Langner
Biuro Legislacyjne
do druku 604
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druk nr 603) 603o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo prasowe (druk nr 603) Beata Mandylis
Biuro Legislacyjne
do druku 603
Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (druk nr 599) 599o.pdf

Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (druk nr 599) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku nr 599
Zmiany liczebności populacji ptaków lęgowych w Polsce oraz możliwości ochrony gatunków zagrożonych oe-262_internet.pdf

OE-262

Zmiany liczebności populacji ptaków lęgowych w Polsce oraz możliwości ochrony gatunków zagrożonych Przemysław Chylarecki
Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
OE-262
Opinia do ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. (druk nr 598) 598.pdf

Opinia do ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. (druk nr 598) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku 598
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 597)
 597.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 597) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku 597
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 596) 596o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 596) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku 596
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 595) 595o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk nr 595) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku nr 595
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 594) 594o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 594) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku 594
Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 593)  593.pdf

Opinia do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 593) Biuro Legislacyjne
Michał Gil
do druku 593
Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r.  (druk nr 592) 592.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r. (druk nr 592) Biuro Legislacyjne
Bożena Langner
do druku 592
Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r. (druk nr 591) 591.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r. (druk nr 591) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
dol druku 591
Opinia do ustawy o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej (druk nr 590) 590.pdf

Opinia do ustawy o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej (druk nr 590) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku 590
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 589) 589.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk nr 589) Biuro Legislacyjne
Katarzyna Konieczko
do druku 589
Opinia do ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk nr 588) 588.pdf

Opinia do ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk nr 588) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku 588
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druk nr 587) 587.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druk nr 587) Biuro Legislacyjne
Szymon Giderewicz
do druku 587
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 586) 586o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 586) Biuro Legislacyjne
Adam Niemczewski
do druku 586
Opinia do ustawy o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” (druk nr 585) 585.pdf

Opinia do ustawy o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” (druk nr 585) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku 585
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 584) 584.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 584) Biuro Legislacyjne
Katarzyna Koniczko
do druku 584
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (druk nr 583) 583.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (druk nr 583) Biuro Legislacyjne
Beata Mandylis
do druku 583
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito