Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Opinie i ekspertyzy

1  2  3    
nr,
wersja pdf
Tytuł Autor do druku,
inne informacje
Opinie w przedmiocie zmian dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki dokonanych w ustawodawstwie uchwalonym w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 oe-296.pdf

OE-296

Opinie w przedmiocie zmian dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki dokonanych w ustawodawstwie uchwalonym w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 Hubert Izdebski, Profesor w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym OE-296
Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r. (druk nr 124) 124o.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r. (druk nr 124) Biuro Legislacyjne
Mirosław Reszczyński
do druku124
Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r.(druk nr 123) opinia_123_ratyfikacja_nowa_zelandia.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie w zakresie stosunków i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Nową Zelandią, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 5 października 2016 r.(druk nr 123) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku 123
Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r. (druk nr 122) opinia_122_ratyfikacja_australia.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Australią, z drugiej, sporządzonej w Manili dnia 7 sierpnia 2017 r. (druk nr 122) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku 122
Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r. (druk nr 121) opinia_121_ratyfikacja_singapur.pdf

Opinia do ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 19 października 2018 r. (druk nr 121) Biuro Legislacyjne
Iwona Kozera-Rytel
do druku 121
Opinia w sprawie zgodności z Konstytucją RP rozwiązań legislacyjnych zawartych w ustawie z dnia 12 maja 2020r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (druk senacki nr 118) oe-295.pdf

OE-295

Opinia w sprawie zgodności z Konstytucją RP rozwiązań legislacyjnych zawartych w ustawie z dnia 12 maja 2020r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (druk senacki nr 118) Dr hab. Prof. UW Marcin Matczak do druku 118
Opinia o ustawie z dnia 12 maja 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (druk senacki nr 118) oe-294.pdf

OE-294

Opinia o ustawie z dnia 12 maja 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (druk senacki nr 118) dr hab. prof. UW Ryszard Piotrowski do druku 118
Opinia prawna na temat zgodności ustawy z dnia 12 maja 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (druk nr 118) ze standardami i zobowiązaniami międzynarodowymi RP oe-293_.pdf

OE-293

Opinia prawna na temat zgodności ustawy z dnia 12 maja 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (druk nr 118) ze standardami i zobowiązaniami międzynarodowymi RP Prof. dr hab. Władysław Czapliński do druku 118
Opinia do ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego  (druk nr 118) 118o.pdf

Opinia do ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (druk nr 118) Biuro Legislacyjne
Marek Jarentowski
do druku 118
Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (druk nr 115) 115o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto (druk nr 115) Biuro Legislacyjne
Adam Niemczewski
do druku 115
Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (druk nr 113) 113o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (druk nr 113) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 113
Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druk nr 112) 112o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich (druk nr 112) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 112
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 111) 111o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 111) Biuro Legislacyjne
Jakub Zabielski
do druku 111
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 110) 110o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 110) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku 110
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw(druk nr 108) 108o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw(druk nr 108) Biuro Legislacyjne
Katarzyna Konieczko
do druku 108
Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji(druk nr 107) 107o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji(druk nr 107) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 107
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 103) 103o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 103) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku nr 103
Opinia do ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (druk nr 99) 099o.pdf

Opinia do ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (druk nr 99) Biuro Legislacyjne
Marek Jarentowski
do druku 99
Ekspertyza prawna w przedmiocie: oceny zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzeniach wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
 ekspertyza_prawna_zespolu_-_wybory_korespondencyjne.pdf

Opinia prawna zespołu

Ekspertyza prawna w przedmiocie: oceny zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ustawy uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzeniach wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Zespół Doradców ds. kontroli konstytucyjności prawa przy Marszałku Senatu X kadencji:
dr hab. Marcin Dąbrowski; dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS – sprawozdawca; dr hab. Anna Rakowska-Trela, prof. UŁ; prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, dr Tomasz Zalasiński.
do druku 99
Opinia o ustawie
z dnia 6 kwietnia 2020 r.
o szczególnych zasadach
przeprowadzania
wyborów powszechnych
na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych w 2020 r.
(druk senacki nr 99) oe_292.pdf

OE-292

Opinia o ustawie z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (druk senacki nr 99) dr hab. prof. UW Ryszard Piotrowski OE-292
Opinia do ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (druk  nr 99) w aspekcie rozwiązań międzynarodowych, w szczególności standardów Rady Europy i OBWE oe-291.pdf

OE-291

Opinia do ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (druk nr 99) w aspekcie rozwiązań międzynarodowych, w szczególności standardów Rady Europy i OBWE Prof. dr hab. Władysław Czapliński
Opinia w sprawie zgodności
z Konstytucją RP rozwiązań
legislacyjnych zawartych
w ustawie z dnia 6 kwietnia
2020 r. o szczególnych
zasadach przeprowadzania
wyborów powszechnych na
Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych
w 2020 r.
(druk senacki nr 99) oe_290_1_1.pdf

OE-290

Opinia w sprawie zgodności z Konstytucją RP rozwiązań legislacyjnych zawartych w ustawie z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. (druk senacki nr 99) Dr hab. Prof. UW Marcin Matczak OE-290
Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (druk nr 98) 098o.pdf

Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (druk nr 98) Biuro Legislacyjne
Sławomir Szczepański
do druku 98
Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 97) 097o.pdf

Opinia do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 97) Biuro Legislacyjne
Marek Jarentowski
Roman Kapeliński
do druku 97
Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym a regulacje prawne.
Przyczyny wypadków i możliwości poprawy sytuacji oe_288.pdf

OE-288

Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym a regulacje prawne. Przyczyny wypadków i możliwości poprawy sytuacji Dr hab. inż. Kazimierz Jamroz
Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (druk nr 95) 095o.pdf

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (druk nr 95) Biuro Legislacyjne
Maciej Telec
do druku 95
Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (druk nr 83) 083o.pdf

Opinia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 83) Biuro Legislacyjne
Danuta Drypa
do druku 83
Opinie w przedmiocie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem cOvid-19,  innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi  sytuacji kryzysowych (druk nr 83) oe-286.pdf

OE-286

Opinie w przedmiocie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem cOvid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 83) Prof. Marek Chmaj
prof. Hubert Izdebski
do druku nr 83
Opinia na temat projektu uchwały o zmianie Regulaminu Senatu (druk senacki nr 72) oe-287.pdf

OE-287

Opinia na temat projektu uchwały o zmianie Regulaminu Senatu (druk senacki nr 72) Dr hab. Marcin Michał Wiszowaty do druku 72
Ekspertyza na temat występowania pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej w odniesieniu do ustawy z dnia 9.01.2020 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych (druk senacki nr 35) oe-289.pdf

OE-289

Ekspertyza na temat występowania pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do ustawy z dnia 9.01.2020 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych (druk senacki nr 35) Maciej Fornalczyk
Jakub Miziołek
do druku 35
1  2  3    
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito