Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
41 Z 17.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej
40 10.01.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
40 A 14.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
39 10.01.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
39 A 30.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
39 Z 6.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
38 10.01.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
38 A 22.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
38 B 30.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
38 Z 6.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
37 10.01.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
37 A 30.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
36 10.01.2020 r. Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów
36 A 30.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów
35 10.01.2020 r. Ustawa zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych
35 A 4.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych
34 10.01.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
34 A 15.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
33 10.01.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
33 A 14.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
33 Z 15.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków ) o ustawie o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
32 7.01.2020 r. Projekt uchwały w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej
32 S 16.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o projekcie uchwały w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej (druk nr 32)
32 X 17.01.2020 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej
31 9.01.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
31 S 30.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
30 23.12.2019 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
30 A 14.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
30 Z 17.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)
29 23.12.2019 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito