Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
56 24.01.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw
56 A 30.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw
55 24.01.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
55 A 30.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
55 Z 6.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
54 24.01.2020 r. Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami
54 A 30.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o ochronie roślin przed agrofagami
54 Z 6.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ochronie roślin przed agrofagami
53 24.01.2020 r. Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
53 A 30.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
53 Z 6.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
52 24.01.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw
52 A 28.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw
51 21.01.2020 r. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2018
50 17.01.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
49 15.01.2020 r. Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2019 r. (przewodnictwo Finlandii w Radzie Unii Europejskiej)
48 16.01.2020 r. Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
48-72 S 10.03.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
47 14.01.2020 r. Projekt uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej
47 S 17.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej (druk nr 47)
47 X 17.01.2020 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskie
46 14.01.2020 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich
45 14.01.2020 r. Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji polskiego hutnictwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w krakowskim oddziale ArcelorMittal, polityki celnej oraz przedstawienie stanowiska w sprawie planów rządu mających na celu powstrzymanie upadku branży w Polsce
44 14.01.2020 r. Projekt uchwały wyrażającej solidarność z narodem australijskim
44 S 16.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały wyrażającej solidarność z narodem australijskim (druk nr 44)
43 10.01.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
43 S 30.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ustawodawczej o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
43 X 6.02.2020 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
42 9.01.2020 r. Projekt ustawy o łódzkim związku metropolitalnym
42 S 30.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie ustawy o łódzkim związku metropolitalnym
  1  2  3  4  5  6  7  8  9    
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito