Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
70 Z 27.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie budżetowej na rok 2020
69 14.02.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
69 A 25.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
68 14.02.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw
68 A 25.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy – prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw
68 Z 13.03.2020 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw
67 18.02.2020 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne
67 A 11.03.2020 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne
66 7.02.2020 r. Projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim
65 6.02.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
64 4.02.2020 r. Projekt uchwały w setną rocznicę Zaślubin Polski z Morzem 10 lutego 1920 roku w Pucku
64 S 6.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w setną rocznicę Zaślubin Polski z Morzem 10 lutego 1920 roku w Pucku (druk nr 64)
63 4.02.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Kodeks karny
62 4.02.2020 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich
61 24.01.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
61 A 30.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
61 A2 6.02.2020 r. Ponowne Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
61 Z2 7.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
61 Z 6.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
60 24.01.2020 r. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020
60 A 30.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020
60 Z 6.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020
59 24.01.2020 r. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
59 A 30.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
59 Z 6.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie zmieniającą ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
58 24.01.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
58 A 30.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
58 Z 6.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
57 24.01.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw
57 A 30.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw
  1  2  3  4  5  6  7  8  9    
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito