Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
87 12.03.2020 r. Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
87 S 12.03.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk nr 87)
86 11.03.2020 r. Projekt uchwały w sprawie uczczenia pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w dziesięciolecie tej tragedii
86 S 12.03.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie uczczenia pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w dziesięciolecie tej tragedii (druk nr 86)
85 10.03.2020 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich
84 6.03.2020 r. Projekt uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej
84 S 13.05.2020 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały o znaczeniu edukacji europejskiej (druk nr 84)
83 3.03.2020 r. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
83 A 5.03.2020 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia oraz Komisji Ustawodawczej o ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
82 26.02.2020 r. Projekt uchwały w 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego
82 S 11.03.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego
81 25.02.2020 r. Projekt uchwały w 80. rocznicę prawnej likwidacji organizacji mniejszości polskiej w III Rzeszy.
80 20.02.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
79 24.02.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
78 25.02.2020 r. Projekt uchwały w obronie niezawisłości sędziów i niezależności wymiaru sprawiedliwości
78 S 27.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie uchwały w obronie niezawisłości sędziów i niezależności wymiaru sprawiedliwości (druk nr 78)
77 20.02.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
77 S 21.05.2020 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
76 24.02.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy
75 20.02.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie
74 20.02.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
73 21.02.2020 r. Projekt uchwały w 100. rocznicę urodzin Lecha Bądkowskiego
73 S 11.03.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 100. rocznicę urodzin Lecha Bądkowskiego
72 11.02.2020 r. Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
71 18.02.2020 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów
71 A 19.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów
71 B 6.03.2020 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów
71 Z 13.03.2020 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów
70 18.02.2020 r. Ustawa budżetowa na rok 2020
70 A pop 25.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie budżetowej na rok 2020
  1  2  3  4  5  6  7  8  9    
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito