Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
114 12.05.2020 r. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem
114 X 14.05.2020 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla samorządu terytorialnego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej tym wirusem
113 8.05.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
113 A 12.05.2020 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
112 7.05.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich
112 A 12.05.2020 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich
112 Z 13.05.2020 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich
111 7.05.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
111 A 26.05.2020 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
110 7.05.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
110 A 26.05.2020 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
109 4.05.2020 r. Projekt uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego
109 S 4.05.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego (druk nr 109)
109 X 6.05.2020 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do natychmiastowego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na całym terytorium Państwa Polskiego
108 30.04.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
108 A 6.05.2020 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
108 Z 6.05.2020 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
107 30.04.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
107 A 5.05.2020 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
106 30.04.2020 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
106 A 12.05.2020 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych ( wraz z wnioskami komisji o podjęcie postępowania w sprawie inicjatyw ustawodawczych) o ustawie o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
106 Z 13.05.2020 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
105 23.04.2020 r. Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
104 16.04.2020 r. Projekt uchwały w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie
104 S 12.05.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie
104 X 13.05.2020 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie uchwały w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie
103 16.04.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
103 A 4.05.2020 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
102 15.04.2020 r. Projekt uchwały wzywającej Rząd RP do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020
102 S 15.04.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały wzywającej Rząd RP do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020 (druk nr 102)
  1  2  3  4  5  6  7  8  9    
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito