Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
13 22.11.2019 r. Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
13 A 3.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
13 B 3.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
13 Z 18.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
12 13.11.2019 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
12 S 10.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
11 13.11.2019 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich
10 13.11.2019 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie powołania komisji senackich
9 13.11.2019 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
8 13.11.2019 r. Wniosek w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
7 12.11.2019 r. Wniosek w sprawie wyboru Sekretarzy Senatu
6 12.11.2019 r. Wniosek w sprawie wyboru Wicemarszałka Senatu
5 12.11.2019 r. Wniosek w sprawie wyboru Wicemarszałka Senatu
4 12.11.2019 r. Wniosek w sprawie wyboru Wicemarszałka Senatu
3 12.11.2019 r. Wniosek w sprawie wyboru Wicemarszałka Senatu
2 12.11.2019 r. Wniosek w sprawie wyboru Marszałka Senatu
1 12.11.2019 r. Wniosek w sprawie wyboru Marszałka Senatu
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito