Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Druki

nr druku data druku Treść druku  
29 A 8.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
28 23.12.2019 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
28 A 9.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska o ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
28 Z 17.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
27 18.12.2019 r. Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2018 roku
26 17.12.2019 r. Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
25 17.12.2019 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zmian w składzie komisji senackich
24 11.12.2019 r. Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2018
23 13.12.2019 r. Lista senatorów zgłoszonych na członków Krajowej Rady Sądownictwa
23 O 17.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie wyboru senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa
22 13.12.2019 r. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019
22 A 16.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019
21 13.12.2019 r. Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
21 A 17.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
20 13.12.2019 r. Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
20 A 16.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
20 B 17.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
19 13.12.2019 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
19 A 16.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
18 13.12.2019 r. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawa – Prawo celne
18 A 16.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne
17 9.12.2019 r. Projekt uchwały w 49. rocznicę krwawo stłumionych protestów robotniczych na Wybrzeżu
17 S 10.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 49. rocznicę krwawo stłumionych protestów robotniczych na Wybrzeżu
16 4.12.2019 r. Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne
16 do dr 13.12.2019 r. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przekazuje ocenę skutków regulacji w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne
16 W 18.12.2019 r. Wycofanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne
15 3.12.2019 r. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
14 22.11.2019 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
14 A 4.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
14 Z 18.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito