Narzędzia:
Ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Na mocy ustawy Polski Fundusz Rozwoju SA (PFR SA) będzie głównym podmiotem odpowiedzialnym za zwalczanie  sytuacji kryzysowych spowodowanych COVID-19 i za pomoc przedsiębiorcom. PFR będzie działał w oparciu o przyjęty przez Radę Ministrów program rządowy  zwalczania skutków COVID-19. PFR ma być uprawniony m.in. do udzielania wsparcia finansowego przedsiębiorcom i innym podmiotom.