Narzędzia:
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.

Ustawa wprowadza zmiany dotyczące otwartych funduszach emerytalnych (OFE). Zgodnie z ustawą środki gromadzone w OFE będą mogły trafić do IKE (prywatnego i dobrowolnego systemu Indywidualnych Kont Emerytalnych) lub do ZUS