Narzędzia:
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Ustawa ma na celu wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów. W związku z tym zakłada się nałożenie opłaty na napoje z dodatkiem m.in. cukrów będących monosacharydami lub disacharydami, kofeiny lub tauryny. Opłatą miałyby zostać objęte także napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.