Narzędzia:
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020

Ustawa jest ściśle związana z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2020. Przedłożone propozycje zmian niektórych ustaw wiążą się z prawidłową realizacją ustawy budżetowej na rok 2020.