Narzędzia:
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Ustawa ma na celu m.in. powstrzymanie degradacji infrastruktury kolejowej, uregulowanie kwestii połączeń kolejowych na granicach województw, a także wprowadzenie zmian, które postulowali uczestnicy rynku kolejowego, a które mają na celu usunięcie barier i problemów dla efektywnej realizacji inwestycji kolejowych funkcjonujących w praktyce.