Narzędzia:
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Ustawa ma na celu przede wszystkim stworzenie w ramach sądownictwa powszechnego odrębnych jednostek organizacyjnych, które miałyby się zajmować sprawami z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, własności przemysłowej oraz powiązanych z nimi spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji.