Narzędzia:
Ustawa o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

Ustawa zapewnia wsparcie dla emerytów i rencistów w formie wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.