Narzędzia:
Ustawa zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

Ustawa dotyczy rekompensowania ubytku wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień w roku 2020, z uwzględnieniem niewypłaconych w latach 2018 i 2019 części rekompensaty. Środki z rekompensaty mają zostać podzielone między jednostki publicznej radiofonii i telewizji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji z przeznaczeniem na realizowanie misji publicznej.