Narzędzia:
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Ustawa ma na celu uregulowanie charakteru prawnego środków finansowych otrzymywanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.