Narzędzia:
Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Ustawa przesuwa dotychczasowy termin wejścia w życie części przepisów przejściowych ustawy o publicznym transporcie zbiorowym do dnia 1 stycznia 2021 r., dzięki czemu pasażerowie zachowają pełen dostęp do ulg ustawowych u wszystkich przewoźników, niezależnie od podpisania przez nich umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z jednostką samorządu terytorialnego będącą organizatorem publicznego transportu zbiorowego.