Narzędzia:
Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Ustawa rozszerza zastosowanie ulgi wprowadzonej ustawą zwaną „Małym ZUS-em”, która uzależniła wysokość składki na ubezpieczenia społeczne od wysokości przychodu uzyskiwanego przez najmniejszych przedsiębiorców. Procedowana nowelizacja zwiększa próg rocznego przychodu uprawniającego do ulgi oraz wprowadza nowe kryterium tj. obliczanie wysokości bieżących składek od dochodu uzyskanego w roku ubiegłym.