Narzędzia:
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

W związku z tym, że toczy się postępowanie w drugiej instancji przed Trybunałem Sprawiedliwości UE, niniejsza nowelizacja przedłuża okres zawieszenia stosowania przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej na okres 6 miesięcy 2020 r.