Narzędzia:
Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Ustawa przewiduje indeksację stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami, tj. na alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie.