Narzędzia:
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
  • 13 maja 2022

    Przekazanie ustawy do Senatu

  • 13 maja 2022

    Skierowanie ustawy do:

    – Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

  •  
  •