Narzędzia:
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw