Narzędzia:
Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
 • 18 listopada 2021

  Przekazanie ustawy do Senatu

 • 18 listopada 2021

  Skierowanie ustawy do:

  – Komisji Infrastruktury

  – Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

 •  
 •