Narzędzia:
Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw