Narzędzia:
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
  • 4 października 2021

    Przekazanie ustawy do Senatu

  • 4 października 2021

    Skierowanie ustawy do:

    – Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

  •  
  •