Narzędzia:
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego
  • 4 października 2021

    Przekazanie ustawy do Senatu

  • 4 października 2021

    Skierowanie ustawy do:

    – Komisji Ustawodawczej

  •  
  •