Narzędzia:
Ustawa o utworzeniu Akademii Zamojskiej