Narzędzia:
Ustawa o zmianie ustawy o partiach politycznych