Narzędzia:
Ustawa o rezerwach strategicznych

Celem ustawy jest przebudowa systemu rezerw strategicznych. Ustawa  reguluje  zagadnienia  z  zakresu  tworzenia, utrzymywania, udostępniania, wymiany, zamiany i likwidacji rezerw strategicznych oraz zasady ich finansowania, a także rozbudowuje zakres zadań realizowanych przez Agencję Rezerw Materiałowych, która na mocy przepisów ustawy zmieni nazwę na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.