Narzędzia:
Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Ustawa ma na celu określenie maksymalnego limitu wydatków Służby Więziennej na lata 2022–2031 na ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby przysługujący funkcjonariuszowi Służby Więziennej, który mieszka poza miejscowością pełnienia służby. Ponadto ustawa reguluje dostęp do opieki zdrowotnej w czasie pandemii dla osób pozbawionych wolności.