Narzędzia:
Ustawa o zmianie nazwy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu