Narzędzia:
Ustawa o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
  • 20 listopada 2020

    Przekazanie ustawy do Senatu

  • 20 listopada 2020

    Skierowanie ustawy do:

    – Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

  •  
  •