Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr druku Ustawa
289 Ustawa o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych oraz ustawy o gospodarce komunalnej
288 Ustawa o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
287 Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
284 Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
283 Ustawa o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów
282 Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
281 Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
280 Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie
279 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych
278 Ustawa o zmianie nazwy Akademii Muzycznej w Krakowie