Narzędzia:
Ustawa budżetowa na rok 2020.

Ustawa określa roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa.