Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr druku Inicjatywa TK Projekt
711 Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich
710 Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
709 Ustawa o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków
708 Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty
707 Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o przetwarzaniu informacji kryminalnych
703 Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw
702 Ustawa o Akademii Kopernikańskiej
701 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową
700 Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw
699 Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników