Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr druku Inicjatywa TK Projekt
602 Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego
601 Ustawa budżetowa na rok 2022
600 Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw
599 Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
598 Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego
594 Ustawa o dodatku osłonowym
593 Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw
592 Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
591 Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
590 Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw