Narzędzia:
Nr druku Inicjatywa TK Projekt
142 Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19