Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Projekt ustawy zakłada m.in. wprowadzenie wskazania, że sąd wyda odpowiednie zarządzenie, gdy dobro dziecka jest zagrożone na skutek niewykonania orzeczenia sądu albo ugody zawartej przed sądem lub mediatorem czy wprowadzenie obowiązku wysłuchania małoletniego dziecka, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to pozwalają. Ponadto projekt uwzględnia wyeliminowanie możliwości przyznania prawa do kontaktów z dzieckiem osobie, która stosowała przemoc.