Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Przedstawione zmiany mają na celu umożliwienie ministrowi właściwemu  ds. transportu zwiększenia maksymalnej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie zadań obwodnicowych.