Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim

Projekt ustawy przedłuża obowiązywanie przepisów tzw. specustawy koronawirusowej dotyczących opłat ponoszonych przez konsumentów, którzy zawierają umowy o kredyt konsumencki. W projekcie zawarto przepisy zmierzające do ograniczenia obciążeń konsumentów związanych z zawieranymi umowami pożyczek i kredytów konsumenckich poprzez obniżenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego.

 • 10 września 2021

  Wniesienie projektu

  przedstawiciel wnioskodawcy senator Lidia Staroń
 • 13 września 2021

  Skierowanie projektu do:

  – Komisji Ustawodawczej

  – Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

  Termin na przygotowanie sprawozdania upływa 13 listopada 2021
 •  
 •