Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Projektowana ustawa stanowi odpowiedź legislacyjną na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w dniu 15 lipca 2021 r. w sprawie C-791/19 i ma na celu zniesienie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oraz przygotowanie rozwiązań uwzględniających konsekwencje tej zmiany.

 • 4 sierpnia 2021

  Wniesienie projektu

  przedstawiciel wnioskodawcy senator Krzysztof Kwiatkowski
 • 5 sierpnia 2021

  Skierowanie projektu do:

  – Komisji Ustawodawczej

  – Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

  Termin na przygotowanie sprawozdania upływa 5 października 2021
 •  
 •