Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Projektowana ustawa wprowadza szereg zmian wychodzących naprzeciw potrzebom członków spółdzielni mieszkaniowych. Przedmiotowe przepisy m.in. doprecyzowują kwestie związane z udostępnianiem dokumentów spółdzielni mieszkaniowych, wprowadzają zmiany dotyczące wyłaniania władz spółdzielni, jak również przywracają karalność czynów polegających na działaniu na szkodę spółdzielni.